Dansk design og produktion

By 5th April 2016 Spirerne No Comments

Nyheder fra NOORD

Hos NOORD har vi fokus på at holde Danmark beskæftiget på alle måder. Derfor har vi også valgt at holde vores produktion af udendørs træningsredskaber i landet.

Danmark er samtidig det land som har vores hovedfokus, og der er flere fordele ved at lægge vores produktion netop her. Vi kan på den måde tage hen­syn til mil­jøet ved at reducere trans­port til et minimum – og derved spare på unødvendig CO2-udledning. Miljøet er tænkt ind i alle dele af de­sign­proces­sen. De alsidige træ­nings­red­skabers design sikrer mi­ni­mal ved­lige­holdelse, ved ikke at ha­ve nogen be­væge­lige dele. De skal derfor hverken smøres, pudses eller efterspændes, hvilket er med til at give produktet en lang levetid.

Dansk design dansk produktion - Noord - udendørs fitness og motion