Idéoplæg


ideoplaeg

Idéoplæg

Når første møde er afholdt, vil NOORDs dygtige kon­su­lenter, på baggrund af øn­sker og behov, ud­ar­bej­de et ide­oplæg med 3D vi­su­ali­se­ring af området. NOORD gør en dyd ud af at til­passe de skulp­turel­le uden­dørs træ­nings­red­ska­ber de om­kring­lig­gende omgivelser, så­ledes at der opstår en større sam­men­hørighed natur og red­skaber imellem.
Konceptet bag Spirerne bygger på træ­nings­for­men street workout­/­cali­sthenics, hvor man ude­luk­kende bru­ger krop­pens egen­vægt som balast, og dermed mind­sker ri­si­koen for over­be­last­ninger.

På billedet nedenfor ses et idéoplæg på en calisthenics park, NOORD fik stillet som opgave. Calisthenicsparken består af; 1 skrå og 1 vandret træ­nings­bænk, 2 høje pull-up-stænger, 1 mindre pull-up stang, 1 dip-station, 1 mon­key-bar, 2 GHD, 3 Push Up Bars, 1 dobbel Push Up Bar, 1 stepbænk, 2 jumpboxe, 2 ud­stræk­nings­/dip-station, 1 vej­led­nings­skilt.