Vedligeholdelse


vedligeholdesle

Vedligeholdelse

Danske NOORD har med Spirerne taget udgangspunkt i det enkle dan­ske de­sign. Alle ma­te­rialer er ud­valgt spe­ci­fikt til at modstå det dan­ske vejr.

De alsidig trænings­red­skabers design sikrer minimal ved­lige­hol­del­se ved ikke at have nogen be­væge­lige dele, de skal der­for hver­ken smøres pud­ses eller efter­spæn­des. Herved und­går man ufor­ud­sete mer­om­kost­ning­er på ved­lige­hol­del­ses­kontoen for de re­krea­tive områder.

Spirerne er lavet af galva­ni­seret stål, som er pul­ver­la­ker­et. Fald­under­laget er lavet af EPDM gummi, og ind­farvet EPDM ved valg af farvet underlag.