Garanti og sikkerhed


sikkerhed

Garanti og sikkerhed

NOORD er garant for kvalitet i sær­klas­se samt en dansk produktion.
NOORD yder 5 års garanti på ma­terielle fejl. Garantien dækker strukturelle-, ma­teri­ale- og pro­duk­ti­ons­fejl. Garantien dækker ikke fejl, som er et resultat af for­søm­me­lig vedligeholdelse, normalt slid, hær­værk og falmende farver.

Sikkerhed

Hos NOORD vægtes sikkerheden højt. Alle redskaber lever op til reglerne inden for DS/EN 1176/1177. Samtidig anbefaler NOORD, at der under red­skaberne udlægges faldunderlag.