Miljø

Park og by inventar med gummibelægning på siddefladen Køb bænke her

Dansk produktion

Miljø vægter højt hos NOORD og vi sætter en ære i at være dansk. NOORD har derfor bevidst valgt at holde pro­duk­­tio­nen i Danmark. Herved tages der hen­syn til mil­jøet ved at reducere trans­port til et minimum – og derved spares der samtidig på unødvendig CO2-udledning. Vi har samtidig valgt at benytte en miljøvenlig vandbaseret proces til at rustbeskytte de fleste af vores produkter. Denne overfladebehandling beskytter stålet både ind- og udvendig og udleder praktisk talt ingen tungmetaller. Vi bruger et lukket kredsløb i produktionen, hvilket giver +90% genvinding og materialeudnyttelse.

Minimal vedligeholdelse

Miljøet er tænkt ind i alle dele af de­sign­proces­sen. De alsidige træ­nings­red­skabers design sikrer mi­ni­mal ved­lige­holdelse, ved ikke at ha­ve nogen be­væge­lige dele. De skal derfor hverken smøres, pudses eller efterspændes, hvilket er med til at give produktet en lang levetid.

Genanvendelighed

NOORD benytter udelukkende 100% genanvendeligt stål. Faldunderlaget er ligeledes miljø­venligt pro­du­ceret i gen­brugs­gummi i form af bildæk. På denne måde tages der aktivt hensyn til miljøet.
Vælges der far­ve­ma­teri­aler i fald­under­laget er der her tale om indfarvet naturgummi.

Se mere om vores træningsredskaber