Idéoplæg


ideoplaeg udendørs træningspark

Idéoplæg

Et idéoplæg vil blive udarbejdet når første møde er afholdt, af en af NOORDs dygtige kon­su­lenter. På baggrund af øn­sker og behov, ud­ar­bej­der NOORD en 3D vi­su­ali­se­ring af området. NOORD gør en dyd ud af at til­passe de skulp­turel­le uden­dørs træ­nings­red­ska­ber de om­kring­lig­gende omgivelser. Så­ledes at der opstår en større sam­men­hørighed natur og red­skaber imellem.
Konceptet bag Spirerne bygger på træ­nings­for­merne street workout­/­cali­sthenics, HIIT, Cirkeltræning, Crossfit. Alle træningsformer hvor man ofte bru­ger krop­pens egen­vægt som balast, og dermed mind­sker ri­si­koen for over­be­last­ninger og skader.

På billedet nedenfor ses en visualisering på en udendørs fitnesspark, NOORD fik stillet som opgave. Træningssparken består af; 1 skrå og 1 vandret træ­nings­bænk, 2 høje pull-up-stænger, 1 mindre pull-up stang, 1 dip-station, 1 mon­key-bar, 2 GHD, 3 Push Up Bars, 1 dobbel Push Up Bar, 1 stepbænk, 2 jumpboxe, 2 ud­stræk­nings­/dip-station, 1 vej­led­nings­skilt.

Få mere inspiration til træningsområder her