Om NOORD


om_noord

Om NOORD

Spirerne fra NOORD

I 2012 etablerede Steffen Svendsen NOORD. Det er dan­sk design – med fo­kus på det mi­ni­ma­lis­tis­ke, enkle de­sign og ikke mindst det gode danske hånd­værk.
Spirerne, som er trænings- og ud­­stræk­nings­red­­ska­­ber til mo­tio­nis­ter i det of­fent­lige rum, er både designet og pro­du­­ceret i Danmark – med hove­­det, hæn­­der­­ne og hjer­tet. Med Spirerne åb­­nes der op for en aktiv hver­dag når det pas­ser dig. Naturen er åben for alle og holder aldrig lukket. Man har der­med fri­hed til at til­ret­te­læg­ge sin træ­ning alt efter tid, lyst og evne.

Konceptet bygger på trænings­for­men calisthenics, som stræk­ker sig fra sim­ple pull-ups til akro­ba­ti­ske øvel­­ser. Det handler pri­mært om at be­nytte krop­pens egen­vægt, hvormed ri­si­koen for skader ved over­be­last­ning mind­skes. Calisthenics er allerede po­­pu­­lært i USA og østen. Med Spirerne bringer danske NOORD for alvor fæ­no­me­net til Danmark.

De funktionelle træningsredskaber fra NOORD rammer en bred målgruppe, da alle på kryds og tværs af alder og niveau vil kunne udføre forskellige øvelser. Det appellerer altså til både begyndere og meget øvede. Træningsredskaberne er designet, udformet og tiltænkt flere forskellige træningsformer for uden Calisthenics, så som:

  • Cirkeltræning
  • High-Intensity Interval Training (Hiit træning)
  • Crossfitness
  • Træning med egen kropsvægt
  • (Calisthenics)

Spirerne – Solidt dansk design

De alsidige træningsredskabers design sikrer mi­ni­mal ved­lige­holdel­se ved ikke at have nogen be­væge­lige dele, de skal derfor hver­ken smøres, pudses eller efter­­spæn­­des. Ved hvert om­råde fin­des et vej­­led­­nings­­skilt for­synet med en illu­stra­tiv an­­ven­­del­­ses­­vej­­led­­ning samt en QR kode, som man kan scan­ne og få de for­skel­lige øvelser vist.

NOORD sætter en ære i at være dansk, og har der­for valgt at holde pro­­duk­ti­onen i landet. De brugte ma­­teri­­aler og for­­ar­­bejd­nings­­me­­to­der er nøje ud­valgt til at mod­­stå det nor­diske klima, og der­med op­nåes en lang leve­­tid. Læs mere om vedligeholdelsen af NOORDs udendørs fitness udstyr her, eller læs om NOORDs vision og mission her.