Vedligeholdelse

Fitnessredskaber

Danske NOORD har med Spirerne taget udgangspunkt i det enkle dan­ske de­sign, og udviklet nogle udendørs motionsredskaber med minimal vedligeholdelse. Alle ma­te­rialer er ud­valgt spe­ci­fikt til at modstå det dan­ske vejr.

De alsidig trænings­red­skabers design sikrer minimal ved­lige­hol­del­se ved ikke at have nogen be­væge­lige dele, de skal der­for hver­ken smøres pud­ses eller efter­spæn­des. Herved und­går man ufor­ud­sete mer­om­kost­ning­er på ved­lige­hol­del­ses­kontoen for de re­krea­tive områder.

I designprocessen af de udendørs fitnessredskaber fra NOORD, vægter den minimale vedligeholdelse og funktionaliteten højt. Vores mål er, at fitnessredskaberne skal være lige så flotte og æstetisk smukke efter en årrække i det skandinaviske klima, som da træningsområdet blev etableret. NOORD har lavet et gennemarbejdet studie omkring byrumsinventar. Studiet viste hvilke produktdele i det offentlige rum, der er mest udsatte for slid, hærværk, vind og vejr. Studiet har sidenhen dannet grundlag for designet af NOORDs produkter. Derfor benytter vi hverken skruer eller bolde i produktionen af træningsredskaberne og har ingen bevægelige dele. Motionsredskaberne er produceret i rustbeskyttet og pulverlakeret stål. De valgte materialerne sikre den stærke holdbarhed.

Se mere om vores træningsredskaber