traen_med_noord

Scan & træn med NOORD

NOORD har i samarbejde med cross­fitness udøver Frank Jensen, ud­vik­let “træn med NOORD”, som er små træ­nings­pro­gram­mer som man let får ad­gang til via sin smart­phone. QR koder­ne fin­der man på skil­te­ne, sat op i for­bin­delse med et af NOORDs områder.
Der findes seks for­skel­lige videoer på nu­værende tids­punkt:

  • Et opvarmningsprogram
  • Et udstrækningsprogram
  • Fire træningsprogrammer
    Begynder, øvet, ekspert og kings.
Udendørs træning inspiration opvarmning

Træn med NOORD

Opvarmning

Udendørs træning inspiration udstraekning

Træn med NOORD

Udstrækning

Udendørs træning inspiration begynder

Træn med NOORD

Begynder

Udendørs træning inspiration oevet

Træn med NOORD

Øvet

Udendørs træning inspiration ekspert

Træn med NOORD

Ekspert

Udendørs træning inspiration kings

Træn med NOORD

Kings