Skip to main content

Vi har forsøgt at beskrive processen fra A-Z for at give et billede af, hvad det kræver af jer som virksomhed, boligforening, skole m.m., og hvad vi hos NOORd kan hjælpe med.

1: Behovskortlægning

Når I første gang tager kontakt til NOORD vil vi forsøge på bedste vis at sætte os ind i jeres sted, og gør alt hvad vi kan for at forstå, jeres særlige behov. Hvilke problematikker/ønsker I har og forsøge på bedste vis at rådgive jer i den rigtige retning, så I får en god og tryg start på jeres projekt. Vi fastlægger målgruppen og det budget der er sat ril rådighed, så vi sikrer os at vi arbejder i samme retning lige fra start. Det er vigtigt at I har gjort jer nogle overvejelser fra projektet start, så vi har mulighed for at hjælpe jer i gang på bedst mulig vis.

  • Klarlægning af målgruppe
  • Brugernes særlige behov
  • Budget afsat til projektet
  • Tidsestimat
  • Areal og placering

2: Løsningsforslag

Efter behovskortlægningen bruger vi den viden vi nu i fællesskab har indsamlet til at udarbejde et konkret løsningsforslag/projektforslag over de ønsker i har for projektet. Når I har haft tid til at gennemgå projektforslaget tager vi en nærværende dialog om evt. til rettelser og justeringer af oplægget.

3: Etablering og forberedelse

De sidste detaljer afklares, og vi laver en kontrakt på leveringen således at begge parter har en klar idé om, hvad der kan forventes af hver især til projektet afleveres. I denne proces skal der tages stilling til byggetilladelse, Indhentning af LER tegninger samt projektering så mindsker risikoen for uforudsete omkostninger forbindelse med etableringen

4: Aflevering

Når etableringen er afsluttet laves der en projektgennemgang, her afholdes en nærværende gennemgang af projektet fra start til slut. Der aflægges en drift og vedligeholdelses manual, så I er bedst muligt rustet til at vedligeholde jeres nyetablerede område. Vi tager en snak om muligheden for service aftaler, hvis I ønsker vi skal være behjælpelig med at sikre en lang levetid af det nu færdige område. 

Kontakt os

Ønsker du at skabe et aktivt og sundt miljø for børnene på din skole, så kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om dine ønsker, din skoles nuværende udearealer og dit budget. Vi er til rådighed fra ide til færdigt projekt, så du sikrer dig at alle sikkerhedskrav overholdes, at alt materiale er af højeste kvalitet med lang levetid til gavn for din skole og med respekt for dit budget.

Se hele serien af udendørs træningsredskaber, som vi kalder ”Spirerne”. NOORDs trænings-redskaber henvender sig til såvel den øvede som uøvede sportsudøver.

I NOORD har vi udviklet redskaber til en forhindringsbane, der kan bruges som en sjov og udfordrende måde at træne på for at øge styrke, udholdenhed, balance og koordination.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

Multibaner til flere formål

En multibane er populær på skoler, offentlige legepladser og i parker, fordi den lægger op til mange timers sjov og aktivitet samt socialt samvær for børn, unge og voksne. 

Fordelen ved en multibane er, at den kan bruges til forskellige sportsgrene, hvilket gør den ideel til skoler, efterskoler, højskoler og institutioner, hvor man ønsker at give eleverne eller brugerne mulighed for at bruge banen til forskellige formål på forskellige tidspunkter.

Termoplast til skolegårde

Termoplast er populært i skolegårde, hvor elementer som hinkeruder, “Jeg melder krig mod” og “Mirror me” bliver præfabrikeret i netop termoplast. Også mooncar- eller cykelbaner bliver opmærket i termoplast. 
Læs mere om vores termoplast til skolegårde her.

Opmærkning af større arealer

Ved opmærkning af større arealer såsom legepladser, opmærkning af basketballbaner og grafikker, anvendes asfaltmaling fremfor termoplast.
Læs mere om vores asfaltmaling her.

Tidligere samarbejdet med​

DanishSwedishGermanEnglish