Skip to main content

Vi har forsøgt at beskrive processen fra A-Z for at give et billede af, hvad det kræver af jer som virksomhed, boligforening, skole m.m., og hvad vi hos NOORd kan hjælpe med.

1: Behovskortlægning

Når I første gang tager kontakt til NOORD vil vi forsøge på bedste vis at sætte os ind i jeres sted, og gør alt hvad vi kan for at forstå, jeres særlige behov. Hvilke problematikker/ønsker I har og forsøge på bedste vis at rådgive jer i den rigtige retning, så I får en god og tryg start på jeres projekt. Vi fastlægger målgruppen og det budget der er sat ril rådighed, så vi sikrer os at vi arbejder i samme retning lige fra start. Det er vigtigt at I har gjort jer nogle overvejelser fra projektet start, så vi har mulighed for at hjælpe jer i gang på bedst mulig vis.

 • Klarlægning af målgruppe
 • Brugernes særlige behov
 • Budget afsat til projektet
 • Tidsestimat
 • Areal og placering

2: Løsningsforslag

Efter behovskortlægningen bruger vi den viden vi nu i fællesskab har indsamlet til at udarbejde et konkret løsningsforslag/projektforslag over de ønsker i har for projektet. Når I har haft tid til at gennemgå projektforslaget tager vi en nærværende dialog om evt. til rettelser og justeringer af oplægget.

3: Etablering og forberedelse

De sidste detaljer afklares, og vi laver en kontrakt på leveringen således at begge parter har en klar idé om, hvad der kan forventes af hver især til projektet afleveres. I denne proces skal der tages stilling til byggetilladelse, Indhentning af LER tegninger samt projektering så mindsker risikoen for uforudsete omkostninger forbindelse med etableringen

4: Aflevering

Når etableringen er afsluttet laves der en projektgennemgang, her afholdes en nærværende gennemgang af projektet fra start til slut. Der aflægges en drift og vedligeholdelses manual, så I er bedst muligt rustet til at vedligeholde jeres nyetablerede område. Vi tager en snak om muligheden for service aftaler, hvis I ønsker vi skal være behjælpelig med at sikre en lang levetid af det nu færdige område. 

Kontakt os

Ønsker du at skabe et aktivt og sundt miljø for børnene på din skole, så kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om dine ønsker, din skoles nuværende udearealer og dit budget. Vi er til rådighed fra ide til færdigt projekt, så du sikrer dig at alle sikkerhedskrav overholdes, at alt materiale er af højeste kvalitet med lang levetid til gavn for din skole og med respekt for dit budget.

Se hele serien af udendørs træningsredskaber, som vi kalder ”Spirerne”. NOORDs trænings-redskaber henvender sig til såvel den øvede som uøvede sportsudøver.

I NOORD har vi udviklet redskaber til en forhindringsbane, der kan bruges som en sjov og udfordrende måde at træne på for at øge styrke, udholdenhed, balance og koordination.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

Multibaner til flere formål

En multibane er populær på skoler, offentlige legepladser og i parker, fordi den lægger op til mange timers sjov og aktivitet samt socialt samvær for børn, unge og voksne. 

Fordelen ved en multibane er, at den kan bruges til forskellige sportsgrene, hvilket gør den ideel til skoler, efterskoler, højskoler og institutioner, hvor man ønsker at give eleverne eller brugerne mulighed for at bruge banen til forskellige formål på forskellige tidspunkter.

Termoplast til skolegårde

Termoplast er populært i skolegårde, hvor elementer som hinkeruder, “Jeg melder krig mod” og “Mirror me” bliver præfabrikeret i netop termoplast. Også mooncar- eller cykelbaner bliver opmærket i termoplast. 
Læs mere om vores termoplast til skolegårde her.

Opmærkning af større arealer

Ved opmærkning af større arealer såsom legepladser, opmærkning af basketballbaner og grafikker, anvendes asfaltmaling fremfor termoplast.
Læs mere om vores asfaltmaling her.

Tidligere samarbejdet med​

Gør skolens udearealer inspirerende og flotte med produkter fra NOORD

Skolernes udearealer er en vigtig faktor når man skal skabe et aktivt og sundt miljø for børn og unge. Inspirerende udearealer kan være med til at give børnene lyst til at bevæge sig, lege og udforske deres omgivelser.

En farverig og indbydende skolegård kan gøre en stor forskel for børnenes motivation til at være aktive og selv tage initiativ til aktiviteter.

Ved at lave flotte legeområder med termoplast på asfalten kan man skabe et inspirerende miljø for børnene. Det kan være hinkeruder, cykelbaner og andre aktivitetsspil, der gør skolegården mere attraktiv for eleverne.

Skolernes udearealer skal være rummelige og give plads til forskellige aktiviteter, så børnene kan udfolde sig på deres egne præmisser. Det kan være multibaner med plads til boldspil, lege- og læringsspil, der kombinerer læring med sjov og socialt samvær i frikvartererne, mooncar baner, der opfordrer til sjov og leg med alt fra mooncars, cykler, løbehjul og rulleskøjter, samt udstyr til  klatring eller motion og steder, hvor børnene kan sidde og slappe af.

En god skolegård kan skabe social interaktion og øget fysisk aktivitet

En god skolegård kan også være med til at skabe social interaktion og samhørighed mellem børnene. Dette kan opnås ved at skabe fælles områder, hvor børnene kan mødes og lege sammen.

Leg- og lærings-spillene fra NOORD er et af vores mest populære produkter til skoler, da de udfordrer elevernes læring på en sjov og inspirerende måde, samtidig med at de giver socialt samvær og fysisk aktivitet i frikvarteret.

Se video og læs om alle spillene her

I det hele taget er det vigtigt, at skolernes udearealer er et sted, hvor børn trives og har lyst til at være. Det kan være med til at øge deres motivation for at være aktive og skabe en positiv fysisk og mental atmosfære. En skolegård med et inspirerende og indbydende miljø skaber liv og glæde hos børnene og kan være med til at fremme deres fysiske og mentale sundhed.

45 minutters fysisk aktivitet pr. skoledag er ikke noget problem med inspirerende udearealer

I dag stilles der krav til skolerne om at eleverne bevæger sig aktivt i 45 minutter pr. skoledag. For mange skoler er dette en stor udfordring, efterhånden som eleverne bliver ældre.

Hos NOORD har vi skabt unikke leg- og læringsspil til skolegården, som gør det attraktivt og sjovt at bevæge sig og være fysisk aktiv, samtidig med at man får frisk luft i skoletiden.

Til vores folkeskoler og institutioner tilbyder vi en bred vifte af udendørs aktivitetsspil, løbebaner og redskaber:

 • Leg- og læringsspil
 • Legepladser
 • Termoplast til skolegården
 • Cykelbaner og mooncartbaner
 • Motionsredskaber til de ældste elever
 • Løbebaner og atletikanlæg til skoler
 • Sportsbelægning til basketball baner, multibaner, panna baner mv.
 • Gummibelægning/ Faldunderlag til legepladser
 • Multibaner og pannabaner

Skab et multifunk- tionelt område med et hav af aktivitets-muligheder

For efterskoler, gymnasier, sportscollege og andre uddannelsesinstitutioner der ønsker at anlægge et helt område med aktiviteter på tværs af forskellige sportsgrene, har vi designet sportsanlæg der giver mulighed for:

 • Løbetest og løbetræning på 200 m løbebane
 • Forhindringsbane med varieret terræn og udvalgte forhindringer
 • Fitnessredskaber til crossfit og styrketræning
 • Atletikdiscipliner, såsom længdespring, løb og højdespring
 • Pannabane eller multibane til basket, fodbold, street hockey mv.

Læs mere om vores sportsanlæg til uddannelsesinstitutioner her

Vonsild skole går foran og viser, hvordan nytænkning skaber unikke udearealer

Se, hvordan en folkeskole i Kolding omdannede alle skolens udearealer til et kreativt og innovativt læringsrum med masser af aktiviteter for elever på alle klassetrin. Skolelederen nedsatte en tænketank af medarbejdere, som resulterede i en unik sammensætning af lærings- og aktivitetsområder på skolen til glæde for elever, lærere, SFO’en og byens borgere, som benytter de attraktive faciliteter udenfor skolens åbningstid.

Læs om Vonsild skole her

DanishSwedishGermanEnglish