Skip to main content

NO Termoplast 500 – Præ-fabrikeret Termoplast og asfaltdekoration

Vores tekst/Bygningsdelsbeskrivelse på NO Termoplast 500, stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor præ-fabrikeret termoplast produkter ønskes anvendt til opstribning.
Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra NOORD ApS. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

Download vores bygningsdelsbeskrivelse her

Download vores termoplast katalog her

NOORD Termoplast:
Type: NO Termoplast 500
Produkttykkelse: 2,5 mm
Klæbeevne: 502 psi
Farveægthed: Maksimal ændring på PE 50 med organiske pigmenter.
Farvestabilitet: Gennemfarvede pigmenter, som er UV-stabile
Friktion: >55 PTV/SRT (integreret skridsikring)
Massefylde: 5 kg/ pr. m2
Ingen indhold af miljøbelastende materialer.

NOORD Primer:
Type: NO Primer 1K20
Densitet: 0,93 kg/dm3
Tilstandsform: Flydende
Farve: Gennemsigtig alifatisk UV-stabil
Ethylacetat indhold: 70-75%

Udførelse
Forud for montagen af præ-fabrikeret termoplast, skal overfladen godkendes af specialuddannede montører.
Overfladen skal være tør, rengjort og jævn for et optimalt resultat. Den præ-fabrikeret NO termoplast 500 tilføres ekstra styrke/vedhæftning ved påføring af tilhørende primer, før fastklæbning af enhederne. Den præ-fabrikeret termoplast bør udlægges af specialuddannede montører

Hvad er Termoplast?

Termoplast består hovedsageligt af syntetisk harpiks som mikses med glasperler og bruges til langvarige formål. Termoplast er et fast materiale, inden det opvarmes og smeltes på overfladen under kontrol af en operatør.
Termoplast påføres varmt men afkøler hurtigt, hvilket gør at man hurtigt vil kunne tage området i brug efter montage. Termoplast kan farves efter specifikationer ved tilsætning af pigmenter. Termoplastiske belægninger vil klæbe sig stærkt til den påførte overfladen. Der findes mange forskellige kvaliteter af termoplast produkter. For eksempel er NOORD’s termoplast produceret med integreret glasperler hvilket forbedrer de reflekterende egenskaber. De brugte pigmenter som giver termoplasten dens forskellige farver, er UV stabile i NOORD’s termoplast sortiment.

Sikkerhed
Brug af termoplastiske markeringer kan gøre veje, parker og gangbroer mere sikre. Denne type termoplast markeringer er lysere, skridsikker og har forbedrede reflekterende egenskaber og øget holdbarhed.

Holdbarhed
Termoplastmaling er stærk og meget holdbar. Når den anvendes korrekt. Ingen yderligere vedligeholdelse kræves efter påføring, hvilket gør at termoplast er en yderst visuel omkostningseffektiv løsning.

Brugervenlighed
Termoplast kan bruges på forskellige måder:

  • Vej markerig
  • Cyklister
  • Fodgængerovergang
  • Parkeringspladser
  • Skolegårde
  • Børnehaver
  • Hinkerunder
  • Mooncar bane
DanishSwedishGermanEnglish