Skip to main content

Europæisk standard for fastinstalleret udendørs fitnessudstyr - DS/EN:16630

Den europæiske standard for fastinstalleret udendørs fitnessudstyr hedder EN:16630. Standarden er gældende i hele Europa. Denne standard skal gøre det let for brugere / købere af udendørs fitnessredskaber at handle på tværs af lande. Standarden er med til at give en fælles tilgang til sikkerhed og  anbefalinger for etablering af nye træningsfaciliteter.

EN:16630 fastlægger generelle sikkerhedskrav til fremstilling, installation, inspektion og vedligeholdelse af fastinstalleret, frit tilgængeligt udendørs fitnessudstyr.

EN:16630 kommer med anbefalinger til faldhøjde, træningsrum, faldafstande, bevægelsesareal, prøvningsmetoder for halsklemmefælder og mange andre sikkerhedsmæssige ting der er værd at have for øje, når man anlægger et nyt træningsområde.

Vi har i de efterfølgende afsnit forsøgt at belyse nogle af de vigtigste anbefalinger der er nedskrevet i EN:16630, så I er bedst mulig rustet til at benytte NOORDs udendørs fitnessredskaber til jeres kommende projekter.

NB!: Dette skal ikke ses som et opslagsværk, men nogle retningslinjer vi har udfærdiget på grundlag af vores bedste viden. NOORD hæfter ikke for manglende eller ukorrekte oplysninger samt eventuelle følgeskader heraf. Vi henviser til egen dybdegående gennemgang af DS/EN:16630.

”Training space", eller på dansk "træningsrum”, er betegnelsen for den plads redskabsøvelsen kræver

Ved etablering af et træningsområde er det vigtigt at kende produktets “training space” eller på dansk “træningsrum”.

Træningsrummet beskriver pladsen i, over eller rundt om selve fitnessudstyret. Et træningsrum skal være tilstrækkeligt rummeligt til, at brugeren kan anvende fitnessudstyret til den tiltænkte øvelse, uden at der opstår fare eller man bliver generet under udførelsen af øvelsen.

Der må ikke være nogle hårde elementer, såsom betonkante, kantsten, lygtepæle, træer, træningsredskaber m.m. i træningsrummet for det enkelte produkt. Har man to redskaber placeret ved siden af hinanden, må de altså ikke overlappe hinandens træningsrum.

For at gøre det nemt har vi hos NOORD markeret træningsrummet med en grøn stiplet linje i alle vores datablade / tekniske tegninger (se illustration).

Faldafstand og sikkerhedszone. Beregning af "Area of movement", på dansk "bevægelsesareal"

Ved etablering af et træningsområde er det vigtigt at kende faldafstanden for de enkelte produkter. Faldafstanden har stor betydning for, hvor mange produkter du kan få plads til på dit areal og hvor tæt produkterne må stå. 

Faldafstanden bliver ofte benævnt som bevægelsesarealet. Det er en beskrivelse af det rum/område der skal være frit for hårde genstande såsom; kantsten, lygtepæle, træer og andre træningsredskaber. Det er samtidig det areal der skal være dækket af et stødabsorberende underlag hvis;

1) den frie faldhøjde overstiger 1 meter 
2) eller udstyret har en tvungen bevægelse hos brugeren. F.eks. har en gynge en tvungen bevægelse, fordi man ikke “bare” kan stoppe bevægelsen når først den er sat i “sving”.

Fravigelse. Hvis træningsudstyret er monteret på- eller mod en væg med samme højde som træningsrummets højde, kan bevægelsesrummet mindskes.

Grundlæggende er faldafstanden altid minimum 1,5 meter. Alle produkter, som har en faldhøjde på mellem 0 og 1,5 meter, har en faldafstand på 1,5 meter. Overstiger faldhøjden 1,5 meter kan faldafstanden beregnes med formlen, som fremgår af vores belægningskatalog på side 7.

I modsætning til træningsrummet, må bevægelsesarealerne godt overlappe hinanden, så længe der ikke er tale om en tvungen bevægelse. Bevægelsesarealet for to produkter, placeret tæt på hinanden, må gerne overlappe hinanden. Husk dog, at ingen af produkterne må være placeret i hinandens bevægelsesareal.

Se hvordan du udregner bevægelsesarealet i vores katalog. Hent her.

For at gøre det nemt har vi hos NOORD markeret “Area of movement” / “bevægelsesareal” med en blå cirkel i alle vores datablade / tekniske tegninger.

Er der brug for faldunderlag? Begrebet "Free hight of fall", eller på dansk "Den frie faldhøjde"

Ved etableringen af et træningsområde er det centralt at kende træningsredskabers faldhøjde, for at leve op til den Europæiske standard.
Formålet med faldhøjden er at angive, hvorvidt det kræves at der er faldunderlag under produktet, og i så fald, hvilket underlag der kræves og hvilken tykkelse det skal have.

Ofte får vi spørgsmål som; Kan vi nøjes med græs under træningsredskaberne? Skal der udlægges bark? Og kan vi etablere vores træningsområde på en betonoverflade eller på asfaltbelægningen i skolegården?

Helt grundlæggende kræves det, at der er faldunderlag under alle produkter, som har en faldhøjde på mere end 1 meter.

Nedenfor har vi opstillet de anbefalinger der gør sig gældende for at beregne faldhøjden på forskellige produkter.

 • Ved en stående øvelse beregnes den fri faldhøjde fra fodstøtte til underlaget nedenunder. Det kan f.eks. være en trappe, eller en jumpbox. Her måles faldhøjden fra det højeste punkt, hvor det er beregnet at fødderne er placeret. Den fri faldhøjde må max være 2 meter.
 • Ved en siddende- eller liggende øvelse beregnes den frie faldhøjde fra sæde til underlaget nedenunder. Den frie faldhøjde må max være 1 m.
 • Ved en hængende øvelse, hvor kroppens eneste kontaktpunkt er hænderne, beregnes den frie faldhøjde fra grebet/håndstøtten, minus 1 meter, til underlaget nedenunder. Det kan f.eks. være vores Spirer 1800, som er 1800 mm. høj. Her vil faldhøjden beregnes således: 1800 – 1000 = 800 mm. I dette tilfælde er der altså IKKE krav til faldunderlag. Tager man derimod vores Spirer 2300, som er 2300 mm. høj, er der en faldhøjde på 1300 mm. (1,3 meter). Det vil altså kræve faldunderlag at montere Spirer 2300. Den frie faldhøjde må max være 3 meter.
Og hvad betyder det så når faldhøjden er under 1 meter?
At der ikke er krav til faldunderlag og at produkterne derfor kan have præcis det underlag du ønsker.
 

Hos NOORD har vi på alle vores tekniske data / datablade angivet “Free height of fall” / “den frie faldhøjde”. Se eksempel på illustrationen.

Find vores træningsredskaber her. Under hvert enkelt produkt finder du den tekniske data.

Belægningtyper og tykkelser afhænger af den tilladte frie faldhøjde

I forrige afsnit beregnede vi “den frie faldhøjde” og fandt frem til, at alle produkter, som har en faldhøjde under 1 meter ikke kræver et særligt blødt faldunderlag. Hvad så med produkter, som Spirer 2300, der kræver faldunderlag? Hvilke belægninger er hensigtsmæssige at bruge og hvor tykt et lag skal der benyttes?

Vi har angivet nogle eksempler på almindeligt anvendte jordoverfladematerialer afhængigt af den frie faldhøjde.

Faldhøjder ved forskellige jordoverfladematerialer:

 • Asfalt/Beton/sten: maximal faldhøjde 1 meter. Asfalt er acceptabelt ved en faldhøjde på mellem 0 og 1 meter.
 • Muldlag: maximal faldhøjde 1.2 meter
 • Plæne: maximal faldhøjde 1.5 meter
 • Bark/Flis: Lagtykkelse 200 mm = faldhøjde 0 – 2 meter. Lagtykkelse 300 mm = faldhøjde 3 meter
 • Sand/Grus: Lagtykkelse 200 mm = faldhøjde 0 – 2 meter. Lagtykkelse 300 mm = faldhøjde 3 meter
 • Gummibelægning: Lagtykkelse 30 mm = faldhøjde 1 meter. 70 mm = faldhøjde 2 meter. Tykkelse varierer alt efter faldhøjde. Se illustration.

Bemærk der skal tillægges 100 mm til den mindste lagdybde ved løse materialer. For bark/flis kræves der altså 300 mm til en faldhøjde på 2 meter. Det samme gør sig gældende for sand og grus.

Hos NOORD vil vi altid anbefale en gummibelægning, som faldunderlag. Gummibelægning er ofte benyttet under træningsredskaber og på legepladser, da det er et ekstremt blødt og fleksibelt materiale. Tykkelsen på en belægning svinger fra 30 til 140 mm afhængigt af den pågældende faldhøjde. Vores belægninger er certificeret til at kunne matche den højest godkendte faldhøjde på 3 meter og opfylder derfor alle bestemmelser i EN1176-77.

For nemhedens skyld har vi udarbejdet en illustration, så du nemt kan få et overblik over, hvor tykt et lag du har brug for, til dit kommende projekt.

Ønsker du at læse mere om vores gummibelægninger kan du finde mere information her. 

Tidligere samarbejdet med​

Læs om vores projekter fra ind- og udland

Udendørs træningsudstyr

Udendørs træningsudstyr​ Hos NOORD finder du alt indenfor udendørs træningsudstyr. Designet på NOORDs udendørs træningsudstyr er minimalistisk og funktionelt, så det tager sig godt ud...

Læs mere

Et prestigeprojekt i

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere

Udendørs træningsstativ

Udendørs træningsstativ Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med...

Læs mere

Tagterrasse projekter

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere

Kontakt os

Ønsker du at skabe et aktivt og sundt miljø for børnene på din skole, så kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om dine ønsker, din skoles nuværende udearealer og dit budget. Vi er til rådighed fra ide til færdigt projekt, så du sikrer dig at alle sikkerhedskrav overholdes, at alt materiale er af højeste kvalitet med lang levetid til gavn for din skole og med respekt for dit budget.

Gør skolens udearealer inspirerende og flotte med produkter fra NOORD

Skolernes udearealer er en vigtig faktor når man skal skabe et aktivt og sundt miljø for børn og unge. Inspirerende udearealer kan være med til at give børnene lyst til at bevæge sig, lege og udforske deres omgivelser.

En farverig og indbydende skolegård kan gøre en stor forskel for børnenes motivation til at være aktive og selv tage initiativ til aktiviteter.

Ved at lave flotte legeområder med termoplast på asfalten kan man skabe et inspirerende miljø for børnene. Det kan være hinkeruder, cykelbaner og andre aktivitetsspil, der gør skolegården mere attraktiv for eleverne.

Skolernes udearealer skal være rummelige og give plads til forskellige aktiviteter, så børnene kan udfolde sig på deres egne præmisser. Det kan være multibaner med plads til boldspil, lege- og læringsspil, der kombinerer læring med sjov og socialt samvær i frikvartererne, mooncar baner, der opfordrer til sjov og leg med alt fra mooncars, cykler, løbehjul og rulleskøjter, samt udstyr til  klatring eller motion og steder, hvor børnene kan sidde og slappe af.

En god skolegård kan skabe social interaktion og øget fysisk aktivitet

En god skolegård kan også være med til at skabe social interaktion og samhørighed mellem børnene. Dette kan opnås ved at skabe fælles områder, hvor børnene kan mødes og lege sammen.

Leg- og lærings-spillene fra NOORD er et af vores mest populære produkter til skoler, da de udfordrer elevernes læring på en sjov og inspirerende måde, samtidig med at de giver socialt samvær og fysisk aktivitet i frikvarteret.

Se video og læs om alle spillene her

I det hele taget er det vigtigt, at skolernes udearealer er et sted, hvor børn trives og har lyst til at være. Det kan være med til at øge deres motivation for at være aktive og skabe en positiv fysisk og mental atmosfære. En skolegård med et inspirerende og indbydende miljø skaber liv og glæde hos børnene og kan være med til at fremme deres fysiske og mentale sundhed.

45 minutters fysisk aktivitet pr. skoledag er ikke noget problem med inspirerende udearealer

I dag stilles der krav til skolerne om at eleverne bevæger sig aktivt i 45 minutter pr. skoledag. For mange skoler er dette en stor udfordring, efterhånden som eleverne bliver ældre.

Hos NOORD har vi skabt unikke leg- og læringsspil til skolegården, som gør det attraktivt og sjovt at bevæge sig og være fysisk aktiv, samtidig med at man får frisk luft i skoletiden.

Til vores folkeskoler og institutioner tilbyder vi en bred vifte af udendørs aktivitetsspil, løbebaner og redskaber:

 • Leg- og læringsspil
 • Legepladser
 • Termoplast til skolegården
 • Cykelbaner og mooncartbaner
 • Motionsredskaber til de ældste elever
 • Løbebaner og atletikanlæg til skoler
 • Sportsbelægning til basketball baner, multibaner, panna baner mv.
 • Gummibelægning/ Faldunderlag til legepladser
 • Multibaner og pannabaner

Skab et multifunk- tionelt område med et hav af aktivitets-muligheder

For efterskoler, gymnasier, sportscollege og andre uddannelsesinstitutioner der ønsker at anlægge et helt område med aktiviteter på tværs af forskellige sportsgrene, har vi designet sportsanlæg der giver mulighed for:

 • Løbetest og løbetræning på 200 m løbebane
 • Forhindringsbane med varieret terræn og udvalgte forhindringer
 • Fitnessredskaber til crossfit og styrketræning
 • Atletikdiscipliner, såsom længdespring, løb og højdespring
 • Pannabane eller multibane til basket, fodbold, street hockey mv.

Læs mere om vores sportsanlæg til uddannelsesinstitutioner her

Vonsild skole går foran og viser, hvordan nytænkning skaber unikke udearealer

Se, hvordan en folkeskole i Kolding omdannede alle skolens udearealer til et kreativt og innovativt læringsrum med masser af aktiviteter for elever på alle klassetrin. Skolelederen nedsatte en tænketank af medarbejdere, som resulterede i en unik sammensætning af lærings- og aktivitetsområder på skolen til glæde for elever, lærere, SFO’en og byens borgere, som benytter de attraktive faciliteter udenfor skolens åbningstid.

Læs om Vonsild skole her

DanishSwedishGermanEnglish