Skip to main content
Tag

Inspiration

Parker med LAR-anlæg og fitnessudstyr

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
Tommy-Troelsens-park-i-Vejle-er-et-stort-parkområde-med-fitnessredskaber-og-multibaner-hvor-vi-har-brugt-asfaltmaling
Byparker med LAR-anlæg og fitnessudstyr

Parker rundt om i verden forvandles til multifunktionelle områder, der tjener både som grønne områder og som lokale vandopsamlings- og vandafledningsanlæg. Dette sker gennem implementering af LAR-teknologier -Lokal Afledning af Regnvand-, som har vist sig at være en effektiv måde at håndtere regnvand på i byområder.

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

Byparker forener LAR-anlæg og attraktivt parkmiljø

LAR-teknologi er baseret på princippet om at efterligne naturens vandcyklus ved at anvende forskellige teknikker til at opsamle, filtrere og bruge regnvand lokalt. Når regnvandet opsamles lokalt, kan det bruges til vanding af planter og græsplæner, genopfylde grundvandet, forhindre oversvømmelser og reducere belastningen på byens kloaksystem.

Et sådant LAR-projekt blev NOORD en del af, da Vejle Kommune i Danmark, som en del af at større klimaprojekt, skulle have anlagt en park med LAR-anlæg og aktivitetsmuligheder for byens borgere. NOORD har leveret udendørs fitnessredskaber til den nye klimapark i Vejle, som er blevet døbt ”Tommy Troelsens Park”.

Klimaparken udgør et delprojekt i det store ”Klimaprojekt Østbyen”. I klimaparken synliggør man blandt andet hvilken vej vandet ledes til Vejle Fjord ved opstilling af hvide betonelementer, der skyder op blandt det grønne græs.

Dimensioner svarende til 100 års regnhændelse

Der er lavet ændringer i terrænet, så hele Tommy Troelsens Park med de tre selvstændige bassiner tilsammen kan tilbageholde 5.300 kubikmeter vand, dimensioneret til en 100 års regnhændelse.

LAR-anlæg som dette er ikke ualmindelige i Danmark, da det er en langsigtet løsning på de forandringer som følger i kølvandet på klimaforandringerne.

Udover at fungere som grønt rekreativt område for byens borgere, fungerer parken som både innovativt aktivitetsområde med blandt andet bold-, multi- og rullebaner og som kloakteknisk anlæg med tre regnvandsbassiner. Dermed opmagasineres regnvandet ved fremtidige kraftige regnskyl i byens grønne arealer i det, der til daglig ligner en helt almindelig aktivitetspark.

Fitnessredskaber fra NOORD er ekstremt holdbare uanset mængden af vand

Tommy Troelsens Park indeholder blandt andet et udendørs fitnessområde på 153 m2 med træningsredskaber fra NOORD. Vores udendørs trænings- og fitnessudstyr er specielt designet til brug i parker og på offentlige arealer og kan bruges af alle, uanset køn, alder og træningsniveau.

NOORDs redskaber tåler store mængder vand uden problemer, både konstruktionen og overfladebehandlingen af det udendørs fitnessudstyr er designet til at modstå al slags vejr – selv i en park, der fungerer som et LAR-anlæg, på tidspunkter, hvor der kan falde store mængder vand.

Millennium Park i Chicago - Verdens største park med LAR-anlæg

Mange andre steder i verden findes forskellige variationer af parker, der både fungerer som LAR-anlæg og som park for turister og byens borgere i løbet af året.

En af de største parker med et LAR-anlæg er Millennium Park i Chicago, USA. Parken er kendt for sit store reflekterende LURIE-glas, som er et 9300 kvadratmeter stort vandspejl, der fungerer som et LAR-anlæg. Glasset opsamler regnvand og sender det til en filtreringsproces, før det bliver brugt til at vande planterne i parken.

En anden park med et stort LAR-anlæg er Suzhou Bay i Kina. Parken er et eksempel på, hvordan LAR-teknologi kan bruges til at forvandle tidligere industriområder til grønne oaser. Parken har et omfattende system af vandkanaler og vådområder, som er designet til at opsamle, filtrere og opbevare regnvand. Parken indeholder også en række turistattraktioner, herunder en botanisk have, en dyrepark og et maritimt museum.

NOORDs calisthenics produkter

Genanvendelse af regnvand er en miljørigtig løsning

De mange eksempler på LAR-parker i forskellige dele af verden viser, hvordan LAR-teknologi kan bruges til at forvandle byområder til grønne, multifunktionelle områder, som gavner både miljøet og lokalsamfundet. Ved at opsamle og genanvende regnvand kan LAR-parker også bidrage til miljøet, samt til at reducere belastningen på byens kloaksystemer og mindske risikoen for oversvømmelser.

Se vores projekter

Et prestigeprojekt i

Et prestigeprojekt i Hongkong NOOR har produceret og leveret udendørs fitnessredskaber, fra serien “Spirerne”, til et projekt på en tagterrasse i Hongkong.  Se vores fitnessredskaber...

Læs mere

Udendørs træningsstativ

Udendørs træningsstativ Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med...

Læs mere

Tagterrasse projekter

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere
Kontakt os

Kontakt NOORD og få vejledning i hvordan du anlægger et attraktivt parkmiljø kombineret med LAR-anlæg. Vi leverer redskaber og yder rådgivning til hele verden. 

Aktivitetsringen ved Svanemøllen

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
Svanemøllen-udendørs-fitnessanlæg-fra-NOORD
Aktivitetsringen ved Svanemøllen

I 2019 blev NOORD inviteret til at bidrage til Aktivitetsringen ved Svanemøllen. Formålet var at skabe et projekt hvor “Indretning af legefaciliteterne og faciliteterne til fysisk aktivitet sker ved udformning af bynatur, der optimeres til leg og bevægelse og som en integreret løsning for de ønskede aktiviteter og træningselementer i bynaturen.” Derfor faldt valget på Spirerne, som symboliserer den kraft der spirer i mennesker, når de træner.

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

Aktivitetsringen ved Svanemøllen – Østre Gasværk kvarteret

En spændende opgave stod foran os, da det blev klart at NOORD skulle bidrage til den nye Aktivitetsring ved Svanemøllen i Østre Gasværk kvarteret. 

NOORD fik tildelt tre områder – det ene skulle indbyde til motion og forskellige former for fysiske udfoldelser, de to andre skulle benyttes til ophold, afslapning og socialt samvær.

I den indledende fase kom NOORD i samarbejde med Rambøll med en række forslag til udnyttelsen af de tre områder. Rambøll stod for rådgivningen og de forskellige forslag, mens NOORD stod for at designe områderne og udarbejde 3D-visualiseringer af de forskellige løsningsmodeller.

Nedenfor ses nogle af de indledende forslag til træningsområdet ved Aktivitetsringen.

Træningsområdet – det aktive område inspireret af bynatur

Med en opgavebeskrivelse der gik ud på at skabe et træningsområde inspireret af byens natur, der indbyder til leg og bevægelse, valgte vi at placere træningsredskaberne i udkanten af det tildelte område for at skabe et indbydende, luftigt og inspirerende træningsområde. Det valgte sortiment af redskaber havde til formål at skabe et udendørs træningsområde, der kan bruges af alle, uanset køn, alder eller træningsniveau. Et område hvor man kan træne alene, men også flere ad gangen som et hold, i form af cirkeltræning, hvilket er ideelt til områder, hvor der er opstillet flere ensartede redskaber (flere af samme model), som er placeret cirkulært.

Luft og fri plads til holdtræning

Ideen var at skabe en pannabane midt på området, som skulle være omdrejningspunktet for det aktive område. En lille boldbane, der var mere henvendt til den yngre målgruppe, men som også kunne benyttes af voksne til aktivitet, sjov og hygge. Pannabanen blev dog senere taget ud af projektet, da området i højere grad skulle være til træning af muskelgrupper og ikke cardio-træning, som omfatter løb og forhøjelse af pulsen på en boldbane. Bygherren mente, det ville være bedre at lave et mere åbent område med luft og fri plads til holdtræning, yoga og andre liggende øvelser på det bløde underlag. Til dette underlag faldt valget på en gummibelægning i petroleumsblå. NOORD leverede mere end 300 m2 af denne belægning.

Læs mere om vores faldunderlag og gummibelægning her.

Valget af redskaber blev valgt ud fra områdets indretning

Efter flere forskellige forslag til indretning af området og de redskaber, der skulle placeres i det, faldt valget på en sammensætning, der giver en bred vifte af træningsmuligheder for brugerne.

Med de 18 redskaber sikres det, at alle kroppens muskelgrupper bliver trænet igennem. Og på vejledningsskiltet, Spirer Sign, er der inspiration til øvelser på de forskellige redskaber, som indeholder alt fra NOORDs elegante bud på jump boxe i tre forskellige højder over bænke til træning af mavemuskler, barrer i forskellige højder – men naturligvis alle med Spirer-seriens karakteristiske og elegante forskudte barrer! – til pilatesbolde, skulpturelle TRX-redskaber og den smukke og multifunktionelle Monkey Bar.

Fokus på sikkerhed – vi gør det nemt at overholde den Europæiske standard EN:16630

Udover at rådgive kommuner, boligforeninger, skoler og arkitekter om design af træningsområder og placering af redskaber fokuserer vi hos NOORD på at gøre udformningen af træningsområder, der overholder de gældende EU-standarder, så enkel og gennemsigtig som muligt.

Den europæiske standard for fastinstallerede udendørs træningsredskaber i det offentlige rum hedder EN:16630, og her er det især faldzoner og faldafstande, man skal være opmærksom på ved udformningen af et udendørs træningsområde.

Læs mere om EN:16630 her.

Derfor har vi hos NOORD sørget for, at træningsredskaberne nemt kan placeres i et bestemt område uden at man skal være nervøs for, hvorvidt det overholder reglerne. Til dette formål har vi markeret faldsektioner og sikkerhedszoner i vores DWG-filer, som kan downloades for hvert enkelt produkt under fanen ”Træningsredskaber”.

Find oversigten over vores produkter her.  

Forklaring af sikkerhedszoner – blå og grønne cirkler

Vores DWG-filer viser altid blå og grønne cirkler omkring vore redskaber.
Den blå cirkel illustrerer bevægelsesområdet, den grønne træningsområdet.
I montagevejledningerne viser vi eksempler på, hvad der må og ikke må overlappe hvilke linjer.
Du finder eksempel på en sådan montagevejledning her.
Cirklerne vises både i vores montagevejledninger, datablade og DWG-filer, som kan bruges i diverse tegneprogrammer. Kontakt os, hvis filerne ikke virker til dit program – så finder vi en løsning.

NOORDs calisthenics produkter

Hos NOORD er vi stolte af at måtte bidrage til projektet med Aktivitetsringen ved Svanemøllen – Østre Gasværk Kvarteret og er glade for at have været involveret hele vejen fra idé over design til færdig implementering.

Skal vi også hjælpe dig i mål fra ide til færdigt projekt, så kontakt os allerede i dag.

Fordele ved at træne i udendørs fitnessredskaber

Træning i udendørs fitnessredskaber kaldes også for Calisthenics. Calisthenics er en fantastisk form for street workout, der har en lang række fordele: 

 • Træn muskler, koordination, finmotoriske færdigheder samt balance på én og samme tid.
 • Når du træner Calisthenics bruger du din krop som en enhed.
 • Med Calisthenics kan du træne hvor og hvornår, du vil. Med simpelt udstyr kan du opbygge din egen styrke kun ved brug af din kropsvægt.
 • Calisthenics er for alle uanset alder og køn.
 • Det er en sjov form for træning, som kræver tålmodighed, men som giver dig stor personlig udvikling, i takt med at du bliver bedre og stærkere.
 •  
Se vores projekter

Et prestigeprojekt i

Et prestigeprojekt i Hongkong NOOR har produceret og leveret udendørs fitnessredskaber, fra serien “Spirerne”, til et projekt på en tagterrasse i Hongkong.  Se vores fitnessredskaber...

Læs mere

Udendørs træningsstativ

Udendørs træningsstativ Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med...

Læs mere

Tagterrasse projekter

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere
Lad NOORD hjælpe dig i gang med dit Calisthenics eventyr

Med funktionelt og stilrent udendørs træningsudstyr fra NOORD kan du skabe en eminent fitnesspark, hvor der både kan trænes Calisthenics, HIIT, Crossfit og Cirkeltræning. 

Kontakt os allerede i dag og hør mere om dine muligheder for at få aktiviteten til at spire i dit område.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
Folkeskoleelever-vil-have-udendørs-fitnessredskaber
Skoler og uddannelsesinstitutioner ønsker at aktivere de ældste elever

Det er ofte svært at få de ældste elever til at røre sig og være fysisk aktive i frikvartererne. I Danmark er det et lovkrav, at alle elever skal røre sig 45 minutter i løbet af en skoledag.

Med udendørs fitnessredskaber på skolens udearealer gør skolerne det muligt og attraktivt for eleverne at røre sig og være aktive sammen i såvel frikvartererne som i idrætstimerne samt udenfor skoletiden.

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

Vonsild skole etablerer udendørs fitnessredskaber fra NOORD

 I et område af skolens udearealer ønskede man at skabe en ramme for aktivitet og opholdsområder for skolens ældste klassetrin. Dette område skulle både indeholde steder, hvor de, der bare gerne vil sidde i nærheden og se på og hygge sig, kunne være og nogle aktiviteter for dem, der gerne vil brænde lidt krudt af.

I et samarbejde mellem skoles ledelse, en arbejdsgruppe nedsat af skolen og en af NOORDs projektledere har vi sammensat et funktionelt og smukt område, som rummer plads til både fysisk aktivitet og socialt samvær.

Lokalområdet får glæde af motionsredskaberne

Området har den fordel, at det ligger så motionister og andre lokale kan benytte det udenfor skolens åbningstid, hvilket var et af målene med de nye investeringer. Skolen er en del af lokalområdet, også efter skoletid.

Det er lykkedes skolen at skabe miljøer, hvor de unge godt gider hænge ud, og som også bruges af lokale beboere til træning efter løbeturen eller til socialt samvær i fritiden.

De udendørs træningsfaciliteter, der blev valgt til området, indbefatter alt fra vores flotte Spirer Monkey Bar til pull-up barrer, træningsbænke til maveøvelser, parallelbarrer og mange andre redskaber.

NOORDs redskaber signalerer ikke legeredskaber og tiltrækker derfor de ældste elever

Skoleleder Peter Nordborg udtaler: “Efter min bedste overbevisning kommer læring, leg og aktivitet af sig selv, når faciliteterne er til stede. Samarbejdet med NOORD understøtter ideen om, at faciliteterne skal være indbydende. Børn kan ikke lade være med at lege, hvis der forefindes indbydende faciliteter. De ældste elever vil gerne træne og bevæge sig, hvis faciliteterne og miljøet er designet til at motivere netop denne aldersgruppe. Det flotte design af NOORDs produkter er afgørende for helhedsoplevelsen. Disse redskaber signalerer ikke legeredskaber, de signalerer træning, der appellerer til de ældre elever, hvor det helst skal være lidt cool og anderledes.”

NOORDs calisthenics produkter

Ungdomsuddannelserne efterspørger udendørs fitnessredskaber

Vi ser også en stigende efterspørgsel efter områder med udendørs fitnessredskaber på gymnasier og universiteter i både Danmark og resten af verden.

På Roskilde Gymnasium i Danmark har skolen valgt at skabe et område med udendørs fitnessredskaber i nærheden af skolens hal og boldbaner, så man i sommermånederne har mulighed for at integrere redskaberne i idrætstimerne.

Området ligger smukt placeret mellem træer og buske, som på fineste vis indrammer området. Under redskaberne har skolen valgt en gummibelægning med deres eget logo som faldsikring.

Skolens område med udendørs fitnessredskaber består af push-up barrer, parallelbarrer, jump boxe i forskellige højder og barrer til triceps extensions.

Se vores projekter

Et prestigeprojekt i

Et prestigeprojekt i Hongkong NOOR har produceret og leveret udendørs fitnessredskaber, fra serien “Spirerne”, til et projekt på en tagterrasse i Hongkong.  Se vores fitnessredskaber...

Læs mere

Udendørs træningsstativ

Udendørs træningsstativ Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med...

Læs mere

Tagterrasse projekter

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere
Kontakt os

Kontakt NOORD og få vejledning i hvilke redskaber der vil egne sig godt til lige netop din skole.

Vi hjælper med 3D visualisering af området, så du ved hvordan det færdige resultat kommer til at se ud i dine omgivelser.    

Udendørs basketbane

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
DCIM100MEDIADJI_0261.JPG
Streetbasket er en sport, hvor alle kan være med

Streetbasket er en sport, der er blevet utrolig populær over hele verden. 

Med sin hurtige, energiske spillestil er det en sport for alle, der elsker at bevæge sig og udfordre sig selv.  I Danmark er det særligt populært at anlægge udendørs basketbaner på skoler, i parker og ved boligområder. For at gøre streetbasket så sikkert og tilgængeligt som muligt, er det vigtigt at vælge det rigtige underlag til banen. Hos NOORD tilbyder vi sportsbelægninger til udendørs basketbaner, der er skabt med dette formål for øje.

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

En lydabsorberende og skridsikker belægning til udendørs basketbaner

 

NOORDS sportsbelægning er et fremragende valg til streetbasketbaner. Det er robuste, skridsikre, farverige og lydabsorberende belægninger, der giver en sikker og optimal spiloplevelse i mange år fremover. 

Hos NOORD tilbyder vi flere forskellige muligheder for belægninger og opstribning af udendørs basketbaner. 

Vores Crea Street maling er en langtidsholdbar løsning, der med sine skridsikre egenskaber sikrer optimal spilleglæde på de fleste dage af året, selv når banen er våd. 

Vores sportsbelægninger i EPDM gummi er støjdæmpende, da den bløde gummi absorberer lyden af bolden, når den rammer jorden. På den måde kan du være sikker på, at banen ikke vil genere naboerne i samme grad, som hvis der var tale om en ren asfaltbelægning. 

Læs mere om vores tre løsningsforslag nedenfor.

Vælg rigtigt første gang og få en udendørs basketbane, der holder i mange år fremover

Hos NOORD tilbyder vi løsninger tilpasset området, budgettet og brugernes behov.

Vores belægninger er udviklet med fokus på holdbarhed, spillernes sikkerhed og spillets kvalitet.

Sportsbelægning i EPDM gummi

En af de meget populære belægninger til udendørs basketbaner er vores opbygning af drænstabil og EPDM toplag. Denne basketbanebelægning er permeabel, hvilket vil sige, at regnvand let trænger gennem belægningen og løber ned i jorden. 

Belægningsopbygningen har flere gode egenskaber, da belægningen giver en dejlig fjedring til bolden og har man et mindre gårdrum, hvor støjen fra en basketball ville kunne give gener, så fungerer EPDM topbelægningen også lydabsorberende, så man kan undgå evt. naboklager ved brug af banen. Den udendørs basketbane opstribes med PU maling i overensstemmelse med de gældende standarder, der er beskrevet længere nede på siden.

 

Sportsbelægning med Crea Street maling

En af vores andre spændende belægninger til udendørs basketbaner er belægningstypen Crea Street. Crea street udføres oven på enten asfalt eller beton og giver med sit store farvespektrum mulighed for at designe farverige og originale udendørs basketbaner. Denne basketbanebelægning har mange gode egenskaber. En af dem er, at den er fremstillet med skridsikker beskyttelse, hvilket sikrer spillerne et optimalt greb på trods af det våde nordiske vejr. Hos NOORD har vi dygtige grafikere, som kan være behjælpelige, hvis man ønsker sit helt eget unikke udtryk på sin udendørs basketbane. Hvis man allerede har en asfalt- eller betonbelægning, er en basketbanebelægning med crea Street en af de mere prisbevidste typer belægning og et rigtig godt valg, hvis man ønsker at skabe blikfang i området. 

 

Opstribning med termoplast

Den billigste basketbanebelægning er, hvis man har et eksisterende asfalt område, som hurtigt og billigt skal omdannes til en udendørs basketbane. 

Her anbefaler NOORD at stribe basketbanen op med termoplast. En termoplast opstribning er typisk 50mm og kan fås i flere forskellige farver. Termoplast er meget slidstærk og har en lang levetid, så længe underlaget er i orden. Når man striber sin udendørs basketbane op, er der mange muligheder for også at lave andre boldspil som fx volleyball, tennis, fodbold eller håndbold. Dermed har man uden de store omkostninger skabt et multifunktionelt område til glæde for børn og unge. 

Alle NOORDS belægninger er nemme at rengøre og vedligeholde og er modstandsdygtige over for UV-stråler, vejrforhold og slid, så du kan være sikker på, at banen ser flot ud i mange år.

 

Standardmål for en udendørs basketbane

En standard basketbane måler 28 m x 15 m. 

Basketbanen består af en key i hver ende, som er 5,8 meter lang og 4,9 meter bred. I hver Key er der placeret en basketball kurv, der er fastgjort til en plade. 

Kurven hænger 3,05 meter over basketbanens belægning og ringen har en diameter på Ø45 cm. En standard basketbane er delt i to halvdele af en midterlinje med en midtercirkel i centrum af banen.

NOORD tilbyder unikt og farverigt design

Ingen sportsbelægninger behøver at være ens. Vi designer en unik og kundetilpasset løsning lige efter dine ønsker. 

NOORD tilbyder en bred vifte af farver og design til sportsbelægninger til udendørs basketbaner. Dette gør det muligt at vælge en belægning med et farvevalg helt efter eget ønske. Vores dygtige grafiker kan være behjælpelig med designoplæg, så banen kommer til at fremstå æstetisk og indbydende. 

Kun fantasien sætter grænser, når der skal vælges farver og design. 

NOORD tilbyder endvidere et bredt udvalg af farver til banemarkeringerne, så de ikke behøver være hvide, hvis et andet design vil passe bedre til jeres område. 

Se det flotte banedesign hos Høje Taastrup C her.

Kontakt NOORD i dag for at få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få den bedste streetbasketbane.

Få 3D-visualiseret din fitnesspark

Hvis du går og drømmer om at designe en fitnesspark med udendørs træningsudstyr, der kan bruges til alt fra Crossfit til HIIT træning eller Calisthenics, så kan vi hos NOORD skabe en 3D-visualisering af en fitnesspark ud fra dine ønsker og krav. På den måde kan du få syn for sagen og få et bedre overblik over, hvad der fungerer bedst for dig.

Vi har dygtige rådgivere, som står klar til at vejlede dig til at få den perfekte fitnesspark.

FAQ om vores udendørs basketbaner
Hvad er fordelene ved at dyrke Crossfit?

Crossfit er små intense workouts på 10-25 minutter, der derfor passer perfekt til dig med en travl hverdag eller dig, som gerne vil have træningen hurtigt overstået. Du kan med lethed justere de forskellige Crossfit øvelser til dit niveau, så du kan starte komfortabelt og langsomt opbygge både din kondition, fedtforbrænding og ikke mindst styrke.  Det er en allround workout, som aktiverer hele din krop og dermed giver dig en effektiv træning.

Hvem leverer vi typisk CrossFit redskaber til?

Vi leverer typisk vores træningsredskaber til CrossFit boxe og fitnesscentre, der har et udendørs område, hvor man kan træne. 

Hvor mange personer kan bruge udstyret på samme tid?

Vores forskellige produkter kan bruges til af flere personer på en gang, hvis man f.eks. vælger Spirer Monkey Bars.

Find inspiration til dit kommende projekt

Kontakt os

Er du på udkig efter en professionel samarbejdspartner, så er du havnet det helt rigtige sted. Vi sætter en ære i en ekstraordinær god service. Vores team har mange års erfaring og vi står gerne til rådighed for dig, når du har brug for rådgivning eller sparring til dit projekt.

Mooncarbaner & Cykelbaner

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
cykel- og kørebaner til børnehaver og skoler
Mooncarbaner og cykelbaner til skolegården

Mooncarbaner og cykelbaner i skolegården har mange positive indvirkninger på børns sundhed og trivsel. En kreativ skolegård skaber rammer for fysisk aktivitet, som stimulerer børns leg og sociale færdigheder. Et inspirerende udemiljø udfordrer børnenes kreativitet og fantasi og forbedrer deres koncentrationsevne i timerne. 

Derfor synes vi, at en sjov mooncarbane i skolegården er alletiders ide!

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

Skab liv og glæde i skolegården med en mooncarbane

Mooncarbaner eller cykelbaner er sikre vindere i skolegården, både når det gælder om at være børnenes favoritter og når man ser på hvor mange fordele indenfor fysisk sundhed, socialt samvær, samspil og kreativitet en farverig og indbydende mooncarbane kan have.  

En Mooncarbane lægger op til flere timers leg, hvor mange børn kan være med i legen samtidig. Cykling og kørsel på mooncars er en sjov måde for børnene at få motion på i løbet af deres skoledag og i SFO’en efter skoletid. 

Når børnene cykler og kører på mooncars sammen i skolegården, har de mulighed for at interagere med hinanden og udvikle deres sociale færdigheder. Det er med til at opbygge deres tillid og selvværd og lære dem at arbejde sammen som et team.

Lad NOORD inspirere dig til en ekstraordinær løsning

Hos NOORD er vi optaget af alle former for leg og motion hos børn og voksne. Vi forsøger at skabe redskaber og rammer for fysisk aktivitet, der er ud over det sædvanlige. 

Derfor er en mooncarbane hos os ikke bare to striber, man kan cykle indenfor!

Hvis vi skal nære og stimulere børns fantasi, så skal vi skabe rammer, de kan udvikle sig i – rammer, som lægger op til fri leg, hvor børnene selv tager initiativ og skaber legen i samspil med andre børn.

En mooncarbane eller cykelbane kan laves på mange forskellige måder. Vi synes, det giver god mening at tage udgangspunkt i det eksisterende miljø i skolegården, når vi tegner et forslag til en mooncarbane. 

Forløbet er derfor sådan, at vi modtager billeder af skolegården, og efter vi er blevet enige om at samarbejde, tegner vi ofte mooncarbanen i en 2D visualisering, hvor alle banens elementer indgår som del af den udformning skolegården har i forvejen, med fx træer, bænke osv. Se eksempel herunder:

 

Brug kendte vejsignaler på mooncarbanen og cykelbanen

Det er oplagt at inkludere viden om trafiksignaler på en ny cykelbane/mooncarbane til skolegården. 

Børn er nysgerrige væsner og suger viden til sig fra alt, hvad de ser og hører. En bane med afstribning og skiltning, der ligner offentlige veje, vil derfor give anledning til leg, der inddrager elementer fra den virkelige trafik. På denne måde blandes leg og læring på en skøn måde.

 • Parkeringsbåse
 • Rundkørsler
 • Hajtænder
 • Vejbump
 • Indsnævringer
 • Fodgængerfelt
 • Tankstation
 • Busholdeplads
 • Racerbane til tidtagning

Dette er bare nogle af de muligheder, vi har for at designe en unik bane til din skolegård. Kom med dine ideer og lad os lave et projekt, der bliver en kæmpe succes for masser af børn mange år ud i fremtiden. 

 

Sæt kulør på en kedelig skolegård

Mooncarbaner og cykelbaner mm. stribes op med termoplast, som fås i et bredt udvalg af farver. Se mere om termoplast her.

Vores flotte Crea street maling giver liv til boldbaner og skolegårde med unikke designs, der er designet specielt til din skole af vores dygtige grafiker. Se mere om Crea street maling til skolegården her.

 

Leg og læring til skolegården

Hos NOORD har vi udviklet helt særlige læringsspil til skoler og institutioner, som stimulerer leg, læring og fysisk aktivitet udendørs.

Vi samarbejder med kommuner og skoler landet over om at skabe inspirerende udearealer, der stimulerer og aktiverer alle aldersgrupper i folkeskolen. Leg og fysisk aktivitet kommer ikke af sig selv, når børn kommer op i overbygningen. Derfor har NOORD været involveret i et projekt, der havde til formål at udvikle leg- og læringsspil for de ældste elever i skolen. Se alle vores læringsspil her.

Læs om Vonsild skole, som i samarbejde med NOORD har løftet skolens udemiljø til helt nye højder. Se mere her.

Se hele serien af udendørs træningsredskaber, som vi kalder ”Spirerne”. NOORDs trænings-redskaber henvender sig til såvel den øvede som uøvede sportsudøver.

I NOORD har vi udviklet redskaber til en forhindringsbane, der kan bruges som en sjov og udfordrende måde at træne på for at øge styrke, udholdenhed, balance og koordination.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

Idéforslag og inspiration

Hos NOORD har vi forsøgt at gøre processen fra ide til færdigt projekt en del nemmere. Vi har derfor lavet en række idéforslag med priser, som kan bruges som inspiration til dit kommende projekt. 

Her er det muligt at downloade alle DWG-filer til projektet så du kan implementere dem i dit tegne- eller planlægningsprogram. Du kan også finde DWG-filer af hver enkelt serie.

Find inspiration til dit kommende projekt

Udendørs basketbane

Streetbasket er en sport, hvor alle kan være med Streetbasket er en sport, der er blevet utrolig populær over hele...

Læs mere

Kontakt os

Er du på udkig efter en professionel samarbejdspartner, så er du havnet det helt rigtige sted. Vi sætter en ære i en ekstraordinær god service. Vores team har mange års erfaring og vi står gerne til rådighed for dig, når du har brug for rådgivning eller sparring til dit projekt.

Løbebaner og atletikanlæg​

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
Løbebaner til skoler, institutioner, efterskoler og gymnasier
Løbebaner og atletikanlæg

En løbebane til en skole eller uddannelsesinstitution starter med en god dialog og sparring med NOORD. Vi har mange års erfaring i at hjælpe skoler, klubber og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark med at finde den helt rigtige løsning, der både tilgodeser området, behovet og budgettet. 

Vi tilbyder en åben og ærlig dialog om den bedste løsning til netop jeres budget. Vores dygtige grafikere og projektledere har specialiseret sig i at hjælpe kunderne med at opnå unikke løsninger ved at tilpasse materialer, farver og udnyttelse af området til det enkelte projekt. 

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

Løbebaner og atletikanlæg

NOORD har mange års erfaring i udførelse af løbebaner og atletikanlæg til gymnasier, skoler, sportscolleges og uddannelsesinstitutioner, hvor budget og anvendelsesmuligheder er vigtige faktorer. 

På gymnasier og andre skoler er der mange muligheder for at skabe flotte sports- og atletikområder med et helt andet budget end for atletikstadions med internationale konkurrencer, da løbebaner og atletikanlæg på skoler og uddannelsesinstitutioner ikke skal opfylde de samme krav som internationale baner. 

Et sportsanlæg med løbebaner kan med fordel laves multifunktionelt, så mange sportsgrene kan indgå, og anvendelsesmulighederne gøres så brede som muligt. 

Hos NOORD er vi eksperter i at arbejde sammen med kunden for at udnytte arealet og budgettet bedst muligt, så området giver mulighed for mange timers aktivitet og socialt samvær for så bred en målgruppe som muligt.

Udnyt områdets fulde potentiale

Hvis målgruppen er unge mennesker på fx efterskoler, højskoler, ungdomsuddannelser eller sportscolleges, er et område, der indbyder til en bred vifte af aktiviteter og anvendelser, den optimale løsning, fx: 

 • Styrketræning
 • Cardiotræning
 • Koordinationstræning
 • Pilates
 • Løbetræning
 • OCR forhindringsløb
 • Afslapning og hygge i hang out området 

 

Lad vores dygtige projektledere være med helt fra idefasen, hvor vores store erfaring med optimal udnyttelse af et område kommer i spil. 

Hvis området er kuperet, kan det være oplagt at lave en slags track løbebane med varierende højdemeter, der er et godt supplement til den almindelig løbetræning på lige vej eller på en atletik løbebane. En sådan udnyttelse af områdets beskaffenhed er både økonomisk smart, men også en mere bæredygtig løsning, hvor man ikke nødvendigvis planer hele området ud og anlægger belægning overalt.  

 

Hvilke overvejelser kræver det at bygge en atletikbane?

En af de første ting, man skal overveje, når man skal etablere en atletikbane, er, hvor stort et areal man har til rådighed og hvor atletikbanen skal placeres.
Dernæst skal man kortlægge målgruppen, som man bygger atletikanlægget til. Målgruppen og atletikbanens anvendelse er afgørende tidligt i processen, og det er vigtigt at træffe en realistisk beslutning om målgruppen og formålet med etableringen af atletikbanen.

Man kan opbygge løbebaner på flere måder. Vi har her delt det op i fire forskellige muligheder, som differentierer sig både på hvad det kræver af forarbejde og budget.

 1. IAAF godkendt løbebane
  En IAAF godkendt atletikbane er oftest opbygget af en bundopbygning, en hård bund som asfalt og SBR granulat, som får en spray coat i RAL 3016 running red.

 2. Løbebane i gummiasfalt (SBR granulater/ sportsbelægning/ gummibelægning)
  En løbebane i gummiasfalt bygges typisk op med en bund af stabilgrus/drænstabil, et baselag af SBR gummi og et toplag af EPDM gummi, som giver de mange farve muligheder. Herefter stribes løbebanen op med en PU maling.

 3. Crea street belægning
  En rigtig god og økonomisk løsning til skoler og institutioner er vores asfalt coating/crea street maling, som forudsætter, at man allerede har et asfalteret område til formålet.

  Ønsker man sig en løbebane i skolegården, hvor der allerede er en asfaltbelægning, er det muligt at benytte NOORDs Crea street asfaltmalinger. Med en løbebane lavet af asfaltmaling kan man skabe en farverig løbebane i skolegården. En sådan løbebane fås i et utal af farver, og det er muligt at blande præcis den farve, man ønsker, så man kan skabe sin helt egen unikke løbebane.

  Dette er en af de mest prisbevidste måder at anlægge en lille atletik løbebane på, hvis man allerede har asfaltbelægningen. En crea street-løbebane kan skabe sjov leg og aktivitet i skolegården, hvor løbebanen snørkler sig gennem siddeområder og skolegårdens andre små oaser. Se mere om vores crea street belægning her.

  Kun fantasien sætter grænser!

 4. Streger i termoplast
  Vores mest økonomiske løsning er opstregning af løbebanerne med termoplast. På et område med eksisterende asfalt i fx skolegården, opstreges løbebanen med termoplast.
  Løbebanestriberne kan fås i mange forskellige farver og vil typisk være 50 mm brede. Langs en sådan løbebane vil man kunne lave sjove udfordringer til børnene, som også vil kunne bruges, når løbebanen ikke bruges til løb. Det kunne være hinkeruder, spurt, længdespring og andre aktiviteter. Se mere om vores termoplast her.

Se hele serien af udendørs træningsredskaber, som vi kalder ”Spirerne”. NOORDs trænings-redskaber henvender sig til såvel den øvede som uøvede sportsudøver.

I NOORD har vi udviklet redskaber til en forhindringsbane, der kan bruges som en sjov og udfordrende måde at træne på for at øge styrke, udholdenhed, balance og koordination.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

Idéforslag og inspiration

Hos NOORD har vi forsøgt at gøre processen fra ide til færdigt projekt en del nemmere. Vi har derfor lavet en række idéforslag med priser, som kan bruges som inspiration til dit kommende projekt. 

Her er det muligt at downloade alle DWG-filer til projektet så du kan implementere dem i dit tegne- eller planlægningsprogram. Du kan også finde DWG-filer af hver enkelt serie.

Find inspiration til dit kommende projekt

Kontakt os

Er du på udkig efter en professionel samarbejdspartner, så er du havnet det helt rigtige sted. Vi sætter en ære i en ekstraordinær god service. Vores team har mange års erfaring og vi står gerne til rådighed for dig, når du har brug for rådgivning eller sparring til dit projekt.

Kreativ skolegård – Et væld af muligheder

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
Få spillet twister fast monteret i skolegården - kontakt NOORD
Skab en kreativ skolegård

Hos NOORD ønsker vi at skabe rammerne for leg til alle i skolegården, uanset aldersgruppe og interesser. Vi hjælper med at lave netop den skolegård som passer til jer, og dygtige projektledere og grafikere er med jer under hele processen.

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

En skolegård for alle aldersgrupper

Vi er skolernes kreative sparringspartner, når det gælder om at omdanne en grå og kedelig skolegård til et spændende og inspirerende miljø for alle aldersgrupper.

Mange skoler har traditionelle legestativer, som kun indbyder til leg for en tredjedel af skolens elever. Hos NOORD har vi besluttet at gøre noget ved dette og har derfor lagt os i selen for at udvikle spil og aktiviteter, der inspirerer og henvender sig til alle aldersgrupper.

Vores dygtige projektledere og grafikere deltager i hele processen, fra den første ide til en unikt tilpasset og ekstraordinær legeplads, uden at det skal koste en formue. Vi indtænker det eksisterende miljø og skaber derfor store forandringer til mindre budgetter.

Basketbaner og multibaner i lysende flotte farver

Få en unikt designet asfaltmaling til din eksisterende basket- eller multibane, så den fremstår farverig og indbydende i mange år fremover. Det er et lille indgreb, men en kæmpe forandring for oplevelsen af udemiljøet omkring banen.

Leg og læring for alle aldersgrupper med NOORDs spinnerspil

NOORD har udviklet læringsspil, der aktiverer og stimulerer leg og læring hos både de helt små og de ældste årgange. Se fx det udfordrende matematikspil til skolegården eller det grinagtige Twisterspil, som alle børn og unge elsker. 

Vi tager jeres mooncarbane til nye højder

Lad dig inspirere af vores kreative løsninger til skolegårdens mooncarbaner eller cykelbaner. Hos os er en mooncarbane ikke bare to striber man cykler imellem! Vi skaber rammerne for mange timers sjov og aktivitet, hvor mange børn kan deltage samtidig. 

Vi anlægger faldunderlag i flotte farver

Lad os anlægge jeres nye faldunderlag i EPDM gummibelægning, som findes i et hav af farvekombinationer. Vores gummibelagte faldsikring er stødabsorberende og ekstremt slidstærkt. Vi har helt styr på alle regler på området, så du behøver ikke bekymre dig om tykkelsen i forhold til faldhøjden eller afstanden fra belægningskanten og ind til legestativet. 

En kreativ og indbydende skolegård kan have en stor indvirkning på børnenes sundhed, trivsel og læring. Det er vigtigt at skabe en skolegård, der er inkluderende for alle aldersgrupper og har aktiviteter, der passer til både de store og de små. 

I Danmark gælder er det et krav, at børn skal være fysisk aktive i 45 minutter i løbet af en hel skoledag. At lykkes med dette, hver dag og hele året rundt, stiller store krav til skolens fysiske rammer og udearealer. 

Aktiviteter som fx områder med træningsredskaber, multibaner eller basketbaner er tiltænkt de større børn, da de giver dem mulighed for at motionere og forbedre deres fysiske sundhed på en legende og sjov måde i løbet af skoledagen. Se vores træningsredskaber til skoler her.

For de yngste børn kan mooncarbaner og hinkeruder være en sjov måde at få motion på. Det giver dem også mulighed for at udforske deres fantasi og kreativitet, mens de leger og har det sjovt i skolegården.  

En kreativ og indbydende skolegård er en fantastisk måde at stimulere børns sundhed og trivsel på. Skoler med aktiviteter, der passer til alle aldersgrupper og inkluderer forskellige typer af aktiviteter, fx træningsredskaber, multibaner, basketballbaner, mooncarbaner, hinkeruder og læringsspil, kan være med til at skabe en skolegård, der både er sjov og lærerig.

Lad os være med på rejsen og kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om dine ideer og tanker om en inspirerende skolegård.

Se hele serien af udendørs træningsredskaber, som vi kalder ”Spirerne”. NOORDs trænings-redskaber henvender sig til såvel den øvede som uøvede sportsudøver.

I NOORD har vi udviklet redskaber til en forhindringsbane, der kan bruges som en sjov og udfordrende måde at træne på for at øge styrke, udholdenhed, balance og koordination.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

Idéforslag og inspiration

Hos NOORD har vi forsøgt at gøre processen fra ide til færdigt projekt en del nemmere. Vi har derfor lavet en række idéforslag med priser, som kan bruges som inspiration til dit kommende projekt. 

Her er det muligt at downloade alle DWG-filer til projektet så du kan implementere dem i dit tegne- eller planlægningsprogram. Du kan også finde DWG-filer af hver enkelt serie.

Find inspiration til dit kommende projekt

Kontakt os

Er du på udkig efter en professionel samarbejdspartner, så er du havnet det helt rigtige sted. Vi sætter en ære i en ekstraordinær god service. Vores team har mange års erfaring og vi står gerne til rådighed for dig, når du har brug for rådgivning eller sparring til dit projekt.

Udendørs træningsstativ

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
Calisthenics-udstyr-Monkey-Bar-fra-NOORD-Dansk-design-skulpturelle-og-aestetiske-redskaber.jpg
Udendørs træningsstativ

Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med til at skabe rammerne for træning i det fri. Med minimalistisk og skulpturelle designs, leverer vi udendørs træningsstativer med lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

Træning i det fri er godt for krop og sind – træningsstativer kan være løsningen

Vær med til at forbedre folks almene velvære ved at opstille udendørs træningsstativer i offentlige parker, ved skoler og boligområder.

NOORD samarbejder med en lang række kommuner om at højne folkesundheden. Dette sker bl.a. ved at vores erfarne eksperter og rådgivere vejleder kommunerne i, hvilke træningsområder med tilhørende træningsstativer der vil passe bedst til det behov og det segment, der skal bruge området.

Nogle gange drejer det sig om at motivere de ældste elever i kommunens skoler til at bevæge sig og være aktive i og udenfor timerne, andre gange om at motionister og løbere skal kunne træne og strække ud i træningsstativer i offentlige parker eller nær boligområder.

Udendørs træningsstativer er en fremragende måde at komme i form på, og træning i det fri er ikke kun godt for kroppen, men også for sindet. Så hvorfor ikke investere i et udendørs træningsstativ i dag og lade kommunens borgere nyde fordelene ved træning i det fri?

Calisthenics er en populær træningsform Se alle redskaber fra NOORD

Stort udvalg af minimalistiske og skulpturelle dansk designede træningsstativer

Udendørs træningsstativer bliver stadig mere populære i takt med, at flere og flere mennesker ønsker at træne i det fri. Det er ikke svært at forstå, for hvem ville ikke elske at træne i det fri, med frisk luft og naturskønne omgivelser? Derudover kan træning i det fri også hjælpe med til at øge motivationen og forbedre humøret.

NOORD tilbyder et bredt udvalg af udendørs træningsstativer. Vi kan tilbyde alt fra parallel bar over monkey bar og pull-up bar til mavetræningsbænke, pilates-kugler og cardioredskaber som Battle Rope og meget mere. Se dem alle her.

Vedligeholdelse af et udendørs træningsstativ fra NOORD

Der kræves ingen vedligeholdelsesaftale for montering af træningsstativer fra NOORDs ”Spirer-serie”.  Der er nemlig ingen løse dele eller tilbehør, som kræver kontinuerlig smørrelse eller efterspænding.

Træningsstativerne fra NOORD kommer i et stykke uden skruer og bolde og er overfladebehandlet med en coating, så de ikke ruster. Overfladen gør dem ekstremt vejrbestandige på trods af det omskiftelige vejr i det nordiske klima.

Redskabernes pulvermaling rengøres og vedligeholdes regelmæssigt for at bibeholde de dekorative og beskyttende egenskaber. NOORD anbefaler, at redskaberne vaskes ned minimum én gang årligt i forbindelse med et årligt eftersyn.

Afvaskning sker bedst med varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel, som ikke påføres med noget hårdere end en almindelig vaskebørste. Ved svær tilsmudsning af overfladen anvendes mineralsk terpentin til at fjerne forureningen.

Hent vores komplette vedligeholdelses- og reparationsvejledning her.

Garanti på udendørs træningsstativ fra NOORD

Spirerne fra NOORD er produceret i Danmark og kvaliteten er i sær­klas­se.

For at sikre en lang levetid, bruger vi hos NOORD materialer af den højeste kvalitet til alle vores udendørs fitness redskaber. Vi yder 10 års garanti på alle ståldele ved strukturelle-, ma­teri­ale- og pro­duk­ti­ons­fejl. Garantien dækker ikke fejl, som er et resultat af for­søm­me­lig vedligeholdelse, normalt slid, hær­værk og falmende farver.

Garantien kræver at NOORDs anbefalinger for montage og vedligeholdelse er opfyldt.

Kontakt os venligst angående garanti, hvis området ligger inden for 5 km fra saltvand.  

Se vores projekter

Et prestigeprojekt i

Et prestigeprojekt i Hongkong NOOR har produceret og leveret udendørs fitnessredskaber, fra serien “Spirerne”, til et projekt på en tagterrasse i Hongkong.  Se vores fitnessredskaber...

Læs mere

Udendørs træningsstativ

Udendørs træningsstativ Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med...

Læs mere

Tagterrasse projekter

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere
Lad NOORD hjælpe dig i gang med dit Calisthenics eventyr

Med funktionelt og stilrent udendørs træningsudstyr fra NOORD kan du skabe en eminent fitnesspark, hvor der både kan trænes Calisthenics, HIIT, Crossfit og Cirkeltræning. 

Kontakt os allerede i dag og hør mere om dine muligheder for at få aktiviteten til at spire i dit område.

Tagterrasse projekter

By Inspiration
Hongkong træningsredskaber rooftop indretning og design
Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum

Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD har vi set en øget efterspørgsel på træningsredskaber med fodplader til montage.

Et af NOORDs prestigeprojekter inden for montage af fitnessredskaber på tagterrasser er den smukke terrasse i Hongkong, på toppen af et lejlighedskompleks, hvor man kan se ud over både vand, bjerg og by mens man træner. 

Dansk design og produktion
180 standard RAL farver
I henhold til EN16630
Minimal vedligeholdelse

Ideer til Tagterrasser som aktive uderum

Tagterrasser kan indbyde til både afslapning, hygge og udendørs træning

Drømmer du om at designe en tagterrasse med en god atmosfære og en innovativ indretning?

En terrasse er et fantastisk sted at nyde sommeren. En “tagterrasse” kan indrettes og tilpasses til mange formål, så den kan bruges til afslapning, grillaftener og meget andet. Et terrasseområde kan på én og samme tid indbyde til både afslapning og hygge, samt til træning, yoga og udstrækning.

Mulighederne er mange, så der er intet til hinder for at du kan nyde din træning i aftensolen efter en lang dag på arbejdet eller invitere venner og familie til grillaften i weekenden. Med den rette inspiration kan du indrette tagterrassen på en effektiv måde, der sikrer at du får mest muligt ud af pladsen og at omgivelserne udtrykker ro og æstetik.

En tagterrasse har uendelige anvendelsesmuligheder

En tagterrasse er en oplagt mulighed for at kombinere afslapning og motion for brugerne.

Hos NOORD har vi udviklet vores fitnessredskaber så de kan monteres direkte på en tagterrasse, uanset om det er i træ, beton eller fliser.

En tagterrasse er et fantastisk supplement til ethvert boligkompleks, parkeringshus eller hotel. Det giver beboerne eller gæsterne mulighed for at nyde den friske luft og den vidunderlige udsigt, mens de træner og holder sig i form, hygger sig og slapper af eller griller noget lækkert kød på grillen.

Inspiration til indretning af en tagterrasse

Når det kommer til indretning af en tagterrasse, er der mange muligheder. Mange arkitekter og hotelejere vælger at indrette en tagterrasse med træningsudstyr, såsom en pull-up bar, parallel bar eller incline bench for at give beboere eller gæster mulighed for at træne og forbedre deres fysiske form.

Når indretningen skal lægge op til både afslapning og aktivitet er fitnessredskaberne fra NOORD det perfekte valg. Med deres minimalistiske og organiske udseende vil en tagterrasse med redskaber fra NOORDs “Spirer-serie” give enhver tagterrasse et eksklusivt og æstetisk udseende, der skiller sig ud fra det sædvanlige.

Fitness with a view

Træning på en tagterrasse kan være en unik oplevelse, da det giver mulighed for at træne i det fri, mens man nyder den smukke udsigt over byen eller naturen. Det er en perfekt måde at kombinere træning med afslapning og fornøjelse.

Tagterrasser på boligkomplekser kan også være en stor tiltrækning for potentielle købere eller lejere. Det giver dem mulighed for at nyde en unik udsigt og træne i et frisk og inspirerende miljø.

Hoteller kan også drage fordel af at have en tagterrasse med udendørs fitnessudstyr, da det kan give gæsterne et ekstra træningsmulighed, samtidig med at det tilfører en ekstra dimension til anvendelsen af udearealerne.

For hoteller, spahoteller og vandrehjem kan det også være en unik måde at skille sig ud fra konkurrenterne på.

En tagterrasse med træningsudstyr er en god måde at tiltrække gæster, der måske er på forretningsrejse og ønsker at træne udenfor når vejret er til det.

Træningsredskaber med fodplader til montage på tage

Hvis du skal indrette en tagterrasse, et område på toppen af et parkeringshus eller en anden form for tag, så overvej at inkludere træningsredskaber, det giver masser af fordele.

NOORDs fitnessredskaber er indtænkt mange steder hvor underlaget ikke er jord. Oven på bygningerne på Skt. Hans Psykiatriske Hospital i Roskilde er der lavet små gårdhaver hvori redskaberne indgår. I Sverige har man valgt at montere dem oven på en parkeringskælder, og ved Scandinavian Center i Aarhus er redskaberne monteret på et betondæk, i et gårdrum og ovenpå ungdomsboliger.

Redskaberne monteres nemt og enkelt, da de alle kan leveres til montage på terrasser uanset om underlaget er beton, asfalt eller jern. Redskaberne fra NOORD kan på bestilling leveres med en speciel fod, som er designet til montage på overflader, hvor man ikke kan grave, men i stedet har brug for at kunne bolte redskaberne fast. Se hvordan en speciel fod til redskaberne ser ud her.

Hos NOORD står vi til din rådighed. Vi har mange års erfaring i at rådgive og vejlede kunder i det rette valg, så æstetik og funktionalitet spiller sammen på bedste vis.

Relaterede projekter

Et prestigeprojekt i Hongkong

Et prestigeprojekt i Hongkong NOOR har produceret og leveret udendørs fitnessredskaber, fra serien “Spirerne”, til et projekt på en tagterrasse i Hongkong.  Se vores fitnessredskaber...

Læs mere

Udendørs træningsstativ

Udendørs træningsstativ Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med...

Læs mere

Tagterrasse projekter

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere
Lad NOORD hjælpe dig i gang med dit Calisthenics eventyr

Med funktionelt og stilrent udendørs træningsudstyr fra NOORD kan du skabe en eminent fitnesspark, hvor der både kan trænes Calisthenics, HIIT, Crossfit og Cirkeltræning. 

Kontakt os allerede i dag og hør mere om dine muligheder for at få aktiviteten til at spire i dit område.

Få renset gummibelægningen af NOORDs professionelle team

Faldunderlag mindsker risikoen for ulykker

By udendørs fitnessredskaber og trænings udstyr
Få renset gummibelægningen af NOORDs professionelle team
Færre ulykker med det rigtige valg af underlag

Faldunderlag i gummi sikrer, at alle uanset alder kan bevæge sig sikkert rundt på legepladser, multibaner, parkourområder og træningarealer. Ved offentlige arealer er der lovkrav til, hvilket faldunderlag der benyttes for, at skabe de bedste rammer for den frie og sikre leg.

En gummibelægning fås i et væld af farver og kan designes efter ønske.

Genbrugsmaterialer
24 standard RAL farver
IHT. DS/EN 1176-77
Minimal vedligeholdelse

Faldunderlag mindsker risikoen for ulykker

Faldunderlag i gummi er vigtige for at sikre, at børn kan lege trygt og sikkert på legepladsen. Der er flere forskellige typer af faldunderlag til legepladser, men det vigtigste er, at underlaget er blødt og stødabsorberende, hvis uheldet er ude og et barn falder ned fra et legestativ eller en gynge. Et populært valg er en gummibelægning, som både er blød, skridsikker, stødabsorberende og modstår alt slags vejr. Det er også vigtigt at sørge for, at legepladsunderlaget er jævnt og fri for huller og ujævnheder.

Faldunderlag til legepladser

Faldgummi anvendes til legepladser, udendørs områder med parkour- og fitnessredskaber, multibaner og skaterbaner. Faldunderlag i gummi lægges ud under redskaberne eller på legepladsen for at højne sikkerheden på området ved fald. Alternativt kan man som faldunderlag benytte barkflis, faldsand og grus, som løbende skal jævnes ud og løsnes for at opretholde deres støddæmpende egenskaber.

Faldgummi til offentlige legepladser

Certificeret gummibelægning som faldunderlag

Hos NOORD udfører vi både gummiunderlag i EPDM gummi og TPV gummi. Med vores belægninger er du sikret et certificeret gummi underlag i højeste kvalitet, som hjælper til at børn, unge og voksne sikkert kan færdes på området. Belægningerne tilbydes i 24 standard RAL-farver. Læs mere om vores EPDM- og TPV belægninger her.

Vedligeholdelse af gummibelægning som faldunderlag

Et andet vigtigt aspekt af faldunderlag er, at det skal være nemt at rengøre og vedligeholde. Hos NOORD har vi mange års erfaring i rådgivning, vejledning og udførelse indenfor legepladsunderlag. Vi tilbyder alt lige fra udlægning af faldunderlag i gummi i alle regnbuens farver med eget design, til rens og reparation af gummibelægninger. Læs mere om rens af gummibelægning som faldunderlag her.

Faldunderlag mindsker ulykker på legepladser - Gummibelægning fra NOORD
Europæisk lovkrav til faldunderlag

Det er også vigtigt at undersøge og tage hensyn til kravene i lokale og nationale sikkerhedsstandarder og regler, når man vælger faldunderlag. Det er altid bedst at undersøge og følge anbefalingerne fra eksperter for at sikre, at legepladsen er sikker og opfylder alle krav. Belægninger fra NOORD lever altid op til DS/EN 1176-77, som er de gældende regler i Europa for legepladssikkerhed og træningsredskaber til udendørs brug.

Ofte stillede spørgsmål om legepladssikkerhed og faldunderlag
 • Hvordan tjekker man, at en eksisterende legeplads har det korrekte faldunderlag i henhold til de gældende lovkrav?
 • Hvordan vælger man det rigtige faldunderlag til en legeplads?
 • Hvordan installeres og vedligeholdes faldunderlag på en legeplads?
 • Hvilke sikkerhedsregler skal man følge, når man bygger og vedligeholder en legeplads?
 • Hvordan kan man holde legepladsens faldunderlag rent og pænt?
 • Hvad koster et faldunderlag?
Se vores projekter

Et prestigeprojekt i

Et prestigeprojekt i Hongkong NOOR har produceret og leveret udendørs fitnessredskaber, fra serien “Spirerne”, til et projekt på en tagterrasse i Hongkong.  Se vores fitnessredskaber...

Læs mere

Udendørs træningsstativ

Udendørs træningsstativ Vi hos NOORD ønsker at være med til at forbedre den danske folkesundhed. I samarbejde med en lang række kommuner er vi med...

Læs mere

Tagterrasse projekter

Tagterrasser bliver i højere grad brugt som aktive uderum Tagterrasser bliver i stigende grad udnyttet til formål som afslapning, grillaftener og meget andet. Hos NOORD...

Læs mere
Vi hjælper gerne med dit faldunderlag

Hvis opgaven kræver det, kommer vi ud og ser på området for at kunne give den mest præcise og korrekte vejledning om sikkerhedskrav, og hvilken type af faldunderlag vi vil anbefale, eller som området lovmæssigt kræver.

Gå ikke på kompromis med sikkerheden, når du skal vælge din leverandør af faldunderlag. Hos NOORD står vores erfarne eksperter til din rådighed, så sikkerheden er i top og alle lovkrav er overholdt på legepladsen eller fitnessområdet, både nu og i fremtiden.

DanishSwedishGermanEnglish